Pääsivulle  /  Stories / Liikkuminen ja leikki - tie terveelliseen elämään
TEXT_STORIES  >  Liikkuminen ja leikki - tie terveelliseen elämään

Liikkuminen ja leikki - tie terveelliseen elämään

60 minuuttia liikuntaa päivässä pelastaa henkiä

Yhä useampi lapsi on nykypäivänä ylipainoinen. Myös fyysiset sekä psyykkiset sairaudet ovat lisääntyneet. Liikkumalla 60 minuuttia päivässä voidaan poistaa suurimmat terveysriskit, joita paikallaan istuminen tuo mukanaan.

Ruotsalaiset nelivuotiaat istuvat paikallaan melkein puolet hereilläoloajastaan ja vain kolme kymmenestä nuoresta liikkuu suositusten mukaan eli yhden tunnin päivässä. Tämä muutos uhkaa erityisesti niitä nuoria ja lapsia, jotka ovat taipuvaisia eristyneisyyteen.

Vähentyneen liikkumisen ja lisääntyneen paikoillaan istumisen tutkijat näkevät huolestuttavana ilmiönä niin yksittäiselle lapselle kuin koko yhteiskunnan kehitykselle. Liikkumisen puute yhdistettynä huonoihin ruokatottumuksiin ovat tämän päivän suurin terveysriski, josta voi seurata mm. masennusta, tyypin 2 diapetesta, dementiaa ja osteoporoosia.

Parannuskeino saattaa olla niinkin yksinkertainen kuin raitis?ilma. Tutkimukset osoittavat, että 12 minuutin liikkuminen ennen tunnin alkua voi parantaa lasten keskittymis- ja oppimiskykyä. Ja sitä paitsi se on hauskaa!

Liikkuminen tekee hyvää kaikille lapsille ja nuorille, mutta erityisesti niille, joilla on keskittymis- ja oppimisvaikeuksia. Kaikenlainen fyysinen aktiviteetti parantaa lapsen stressinsietokykyä eivätkä stressaavat tilanteet vaikuta yhtä negatiivisesti lapseen.

Terveelliset elämäntavat lapsi oppii jo pienenä. Tutkijat kehottavat vanhempia valitsemaan portaat, pyöräilemään päiväkotiin ja leikkimään enemmän. Ottamalla mallia aikuisista, lapsi oppii liikkumaan luonnostaan.

 

Lähteet: 

Centrum för idrottsforskning
Skolbarns hälsovanori Sverige, 2013-2014
Biswass A et al. Ann Intern Med 2015; 162:123-32
WHO
Folkhäsomyndigheten
Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och unga?