North Safety Systems

NORTH SAFETY SYSTEMS

NSS - North Safety Systems - on yleisnimitys trampoliineistamme löytyville turvajärjestelmille.

NSS-turvajärjestelmiin kuuluu uusia innovatiivisia toimintoja, joiden tarkoituksena on poistaa turhat riskit trampoliinilla ja luoda turvallinen ympäristö hyppimiseen. 

 

NSS – turvajärjestelmät trampoliineissa 2020-

 

 

NSS – turvajärjestelmät trampoliineissa 2013 - 2019

PIONEER / ADVENTURER  EXPLORER / CHALLENGER 
  • Spring Guard - spring protection
  • Self-closing entrance
  • Zero Gap Safety net connection
  • Spring protection connection
  • Self-closing entrance

Kaikki North Trampoline tuotteet täyttävät Euroopan yleisen tuoteturvallisuus direktiivin 2001/95/EC sekä leluturvallisuusdirektiivin 2009/48/EC asettamat standardit.

North Trampoline noudattaa lainsäädännön määrittelemää REACH- asetusta No 1907/2006 kemikaalien rajoituksista sekä EU:n kemikaalisäännöksiin tulleita muutoksia. 

 

Haluamme olla mukana luomassa turvallisempia tuotteita/trampoliineja kirjoittamalla ja kehittämällä uusia turvallisuusstandardeja Ruotsin ja Euroopan markkinoilla. Tekniset asiantuntijamme ottavat osaa teknisen toimikunnan toimintaan Ruotsissa ja Euroopassa. Yrityksemme on Ruotsin standardisoimisliiton SIS (Swedish institute for Standars) jäsen sekä osallistuu myös teknisellä asiantuntemuksellaan Euroopan standardointikomitean (CEN European Committee for standardization) toimintaan.

 

 

 
s